Co się stało

Czy odszkodowanie należy opodatkować?

Wiele osób zastanawia się, czy w przypadku uzyskania odszkodowania musi zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego i odprowadzić należny podatek. Poniżej rozwiewamy wątpliwości.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, to zasadniczo możesz odetchnąć z ulgą - w takim przypadku nie ma prawnego obowiązku opodatkowania uzyskanego odszkodowania i nie musisz zgłaszać tego faktu w rocznej deklaracji podatkowej. Wynika to wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie i zadośćuczynienie to świadczenia, które służą złagodzeniu skutków doznanych szkód, nie są więc traktowane jako formy wzbogacenia się, a co za tym idzie - nie stanowią przychodu podatkowego. Ale uwaga! Opodatkowane są odsetki od otrzymanego od Ubezpieczyciela świadczenia, które są Państwu dodatkowo należne w przypadku zwłoki w wypłacie należnego świadczenia przez sprawcę wypadku.

Poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem zwolnienie z opodatkowania obowiązuje również w przypadku:

  • renty przyznanej osobie poszkodowanej w przypadku częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy na skutek wypadku;
  • renty przyznanej bliskim po śmierci osoby poszkodowanej w wypadku;
  • miesięcznego świadczenia zapewniającego środki utrzymania

Podsumowując - osoba fizyczna nie ma obowiązku opodatkowania uzyskanego odszkodowania, z wyjątkiem odsetek. Czy odszkodowanie jest zatem formalnie dochodem? W myśl polskich przepisów jest to rekompensata za doznane krzywdy, nie jest więc traktowana jako dochód, a osoba poszkodowana otrzymuje pełną kwotę zasądzonego odszkodowania.

Jeżeli jesteś na początku walki o odszkodowanie i zastanawiasz się, jak skutecznie przeprowadzić ten proces - zachęcamy do kontaktu z Polską Kancelarią Pomocy Poszkodowanym. Nasi prawnicy bezpłatnie przeanalizują sprawę i zaproponują kolejne kroku. Gwarantujemy przejrzyste warunki współpracy i wysoką skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań.

NAPISZ DO NAS

 

Przypadki

Inne wypadki losowe