Co się stało

Czy i kiedy odszkodowanie może się przedawnić?

Przedawnienie się odszkodowania oznacza, że okres przewidziany na ubieganie się o to świadczenie minął i poszkodowany utracił możliwość ubiegania się o nie. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określają art. 118 oraz art. 442(1) Kodeksu Cywilnego.

 

Jaki jest termin przedawnienia odszkodowania?

Rozróżniamy różne terminy przedawnienia roszczeń w zależności od rodzaju szkody i tego, jakiego odszkodowania okres przedawnienia dotyczy. W przypadku roszczeń o odszkodowanie za szkody doznane w wyniku różnego rodzaju wypadków obowiązują następujące terminy przedawnienia:

 • trzy lata - jest to podstawowy termin, w którym poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie. Liczony od jest od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie lub osobie, która ją spowodowała, czyli najczęściej jest to dzień, w którym miało miejsce nieszczęśliwe zdarzenie. Jeżeli w ciągu trzech lat osoba poszkodowana nie zgłosi się do ubezpieczyciela - odszkodowanie się przedawnia;
 • dwa lata od dnia uzyskania pełnoletności - dotyczy osób, poszkodowanych, które w momencie nieszczęśliwego zdarzenia nie ukończyły jeszcze 18. roku życia;
 • 20 lat - ten termin dotyczy roszczeń o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku przestępstwa i liczony jest od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany się o nim dowiedział.

Przestępstwo to według Kodeksu Karnego zbrodnia lub występek, a więc czyn zabroniony pod groźbą kary. Mowa więc o takich zdarzeniach jak np.

 • wypadek komunikacyjny, w którym sprawca wypadku zostanie uznany winnym zarzucanych czynów przez sąd;
 • błąd medyczny udowodniony przed sądem;
 • wypadek na roli, którego sprawca został skazany przez sąd;
 • wypadek w pracy, w którym poszkodowany nie był jednocześnie winny, a osoba za niego odpowiedzialna została skazana przez sąd.

Uwaga! W każdym z wyżej wymienionych przypadków, o 20-letnim okresie przedawnienia decyduje również warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko sprawcy zdarzenia.

Jeżeli natomiast z jakichś powodów śledztwo w sprawie o popełnienie przestępstwa się przedłużało lub zostało wszczęte z opóźnieniem, to termin na ubieganie się o odszkodowanie wynosić będzie 20 lat, jednakże nie od dowiedzenia się o szkodzie, lecz od samego zdarzenia.

Czy można wydłużyć okres przedawnienia odszkodowania?

Bieg przedawnienia zostanie „przerwany”, co jest równoznaczny z jego wznowieniem i biegiem od początku w momencie, gdy poszkodowany skutecznie wniesie do Towarzystwa Ubezpieczeń wniosek o odszkodowanie. Termin przedawnienia odszkodowania liczony jest wtedy od dnia otrzymania przez poszkodowanego decyzji o uznaniu roszczeń o odszkodowanie lub ich odrzuceniu. Podobnie dzieje się w momencie skutecznego wniesienia pozwu do sądu lub wezwania sprawcy do ugodowego rozwiązania sprawy przed sądem.

Czy można przerwać bieg przedawnienia?

O przerwaniu biegu przedawnienia mówimy, gdy ma miejsce zaspokojenie roszczenia, jego uznanie oraz rozpoczęcie mediacji mającej na celu porozumienie się stron postępowania.

Zawieszenie biegu przedawnienia - kiedy ma miejsce?

W specyficznych sytuacjach bieg przedawnienia można zawiesić. Ma to miejsce np. gdy nie jest możliwe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z powodu siły wyższej, jak np. pandemia, klęska żywiołowa itp. Zawiesić bieg można również, gdy dzieci występują przeciwko rodzicom do czasu ustania władzy rodzicielskiej, osoby pozostające pod opieką kuratorów występują przeciwko nim - do czasu ustania nadzoru oraz gdy małżonkowie występują przeciwko sobie - do czasu zakończenia związku małżeńskiego.

Byłeś ofiarą wypadku lata temu i nie uzyskałeś należnego odszkodowania? Nie jesteś pewny czy upłynął termin przedawnienia odszkodowania? Sprawdź, czy odszkodowanie się przedawniło - zgłoś się do Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym, a nasi prawnicy bezpłatnie przeanalizują twoją sprawę.

Jeżeli istnieją przesłanki do wznowienia sprawy poprowadzimy cały proces kompleksowo - reprezentujemy naszych klientów przed Towarzystwem Ubezpieczeń, ale również przed sądem w sprawach cywilnych oraz karnych na każdym etapie. Upewnij się czy przedawnienie się odszkodowania w twojej sprawie miało miejsce!

Uzyskanie odszkodowania po latach jest możliwe! Oto przykład: 60 tys. zł za wypadek z 1999 roku.

Jak działamy? Oto nasz scenariusz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 1. Bezpłatnie analizujemy twoją sprawę.
 2. Podpisujemy umowę na jasnych warunkach.
 3. Pomagamy w gromadzeniu dokumentów.
 4. Występujemy do Towarzystwa Ubezpieczeń.
 5. Prowadzimy negocjacje z TU.
 6. Jeżeli to niezbędne, kierujemy sprawę do sądu i reprezentujemy klienta na każdym etapie sprawy.
 7. Klient dzięki platformie CRM ma stały wgląd do postępów w swojej sprawie.
 8. Następuje wypłata odszkodowania.
 9. Nasze wynagrodzenie to procent od wywalczonego odszkodowania, który ustalamy indywidualnie.

Nie czekaj - sprawdź, kiedy przedawnia się odszkodowanie, o które chcesz wnioskować oraz który okres przedawnienia dotyczy twojej sprawy. Chętnie odpowiemy na twoje pytania!

Zobacz nasze sukcesy:

Przypadki

Inne wypadki losowe