Nasze sprawy

150 tys. zł za wypadek na budowie

Historia

W maju 2015 roku doszło do wypadku na terenie budowy w Płocku, podczas którego Pan Wojciech C. doznał poważnego urazu kolana.

Przebywał on wtedy na terenie miejsca pracy i przez nieuwagę innego pracownika został mocno zraniony w nogę taczkami z materiałami budowlanymi.

Pan Wojciech został zabrany do szpitala, gdzie kontuzja kolana została uznana za trwałą i nieodwracalną.

Pan Wojciech został pozbawiony możliwości wykonywania pracy wymagającej wysiłku fizycznego, odczuwał ciągły ból
i dyskomfort podczas chodzenia.

Dodatkowo poniósł duże koszty związane z leczeniem powypadkowym i rehabilitacją umożliwiającą powrót do względnie normalnego funkcjonowania.

Propozycja ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu sprawy Pana Wojciecha zaproponowało wypłatę 60 tys. złotych odszkodowania z racji doznanych obrażeń na terenie miejsca pracy.

Pan Wojciech nie był zadowolony z proponowanej sumy, zwrócił się więc o pomoc do Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym.

Uzyskane odszkodowanie

Doradcy i prawnicy naszej kancelarii wnikliwie przeanalizowali sprawę Pana Wojciecha, zgromadzili niezbędną dokumentację oraz przygotowali odpowiednią strategię działania, która ostatecznie zaowocowała wypłatą 150 tys. złotych odszkodowania dla naszego Klienta.

Pozytywne rozwiązanie sprawy wymagało wkroczenia na drogę sądową i ostatecznie TU nakazem sądu wypłaciło Panu Wojciechowi wywalczone przez PKPP zadośćuczynienie.

Skontaktuj się z nami
Sukcesy

Zobacz inne nasze sukcesy