Nasze sprawy

28 tys. zł za uszkodzenia kciuka

Historia

W listopadzie 2015 roku Pan Krzysztof R. w warsztacie swojego pracodawcy uszkodził kciuk prawej dłoni podczas obróbki drewna na specjalistycznej maszynie.

Do wypadku doprowadziła niefortunna sytuacja losowa oraz awaria sprzętu, który niezależnie od Pana Krzysztofa zmienił tryb pracy na szybszy. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie stwierdzono uraz palca.

Kontuzja wymagała zrezygnowania z pracy na sześć miesięcy oraz wyczerpujących zabiegów w regularnych odstępach czasu, które miały przywrócić sprawność dłoni.

Przez cały czas rehabilitacji Pan Krzysztof odczuwał ból oraz dyskomfort.

Propozycja ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu sprawy Pana Krzysztofa zaproponowało wypłatę 8 tys. złotych odszkodowania, jednak kwota ta nie była adekwatna do doznanych przez poszkodowanego obrażeń oraz kosztów, które poniósł w związku z leczeniem i przywróceniem sprawności dłoni.

Pan Krzysztof postanowił poszukać wsparcia u profesjonalnej firmy zajmującej się egzekwowaniem odszkodowań dla poszkodowanych i zwrócił się o pomoc do naszej kancelarii.

Uzyskane odszkodowanie

Praca doradców i prawników naszej kancelarii ostatecznie zaowocowała wypłatą 28 tys. złotych.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chciało zgodzić się na żądane przez nas warunki, przedstawiciele Pana Krzysztofa założyli sprawę sądową Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, która została wygrana przez PKPP.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nakazem sądu wypłaciło naszemu Klientowi odszkodowanie w wysokości 28 tys. złotych.

Skontaktuj się z nami
Sukcesy

Zobacz inne nasze sukcesy