Nasze sprawy

32 tys. zł za wypadek na roli

Historia

W lipcu 2014 roku właściciel gospodarstwa rolnego Pan Tomasz W. uległ wypadkowi podczas wykonywania prac polowych. Został potrącony przez przejeżdżający traktor, w wyniku czego doznał kontuzji lewego kolana, biodra i miednicy.

Obrażenia wymagały hospitalizacji, a następnie unieruchomienia uszkodzonych części ciała.

Pan Tomasz został pozbawiony możliwości kontynuowania prac polowych oraz zarządzania gospodarstwem w sposób, w jaki robił to przed wypadkiem.

Dodatkowo poniósł koszty leczenia i rehabilitacji, które były niezbędnym elementem procesu powrotu do całkowitej sprawności fizycznej.

Propozycja ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu sprawy Pana Tomasza zaproponowało wypłatę 20 tys. złotych odszkodowania za doznane obrażenia w gospodarstwie rolnym, jednak poszkodowany postanowił skorzystać z usług PKPP.

Uzyskane odszkodowanie

Doradcy i prawnicy PKPP wnikliwie przeanalizowali sprawę Pana Tomasza, zgromadzili niezbędną dokumentację oraz przygotowali odpowiednią strategię działania, która ostatecznie zaowocowała wypłatą 32 tys. złotych odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym.

Postępowanie wymagało założenia sprawy sądowej, aby uzyskać wypłatę odpowiedniej kwoty na rzecz poszkodowanego.

Skontaktuj się z nami
Sukcesy

Zobacz inne nasze sukcesy