Nasze sprawy

350 tys. zł za upadek z wysokości

Historia

W marcu 2013 roku w Warszawie Pan Kazimierz T. doznał wielonarządowych obrażeń oraz licznych złamań w wyniku upadku z wysokości w miejscu pracy.

Wykonywał on remont elewacji bloku mieszkalnego, a do wypadku doszło z powodu nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac remontowych.

W wyniku doznanych obrażeń Pan Kazimierz był niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy, towarzyszył mu silny, permanentny ból przez cały okres rekonwalescencji. Poszkodowany poniósł dodatkowe koszty na leczenie oraz rehabilitację.

Propozycja ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu sprawy Pana Kazimierza zaproponowało wypłatę 100 tys. złotych odszkodowania za obrażenia doznane na skutek upadku z wysokości.

Kwota ta jednak była niesatysfakcjonująca dla strony pokrzywdzonej, więc Pan Kazimierz zwrócił się o pomoc do Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym.

Uzyskane odszkodowania

Doradcy i prawnicy naszej kancelarii wnikliwie przeanalizowali sprawę Pana Kazimierza, zgromadzili niezbędną dokumentację oraz przygotowali odpowiednią strategię działania, która ostatecznie zaowocowała wypłatą 350 tys. złotych odszkodowania za obrażenia i złamania na skutek upadku z wysokości.

Początkowo Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało podwyższenie stawki odszkodowania z 100 tys. do 150 tys. złotych, jednak konsekwentne działania Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym doprowadziły do wypłaty pokrzywdzonemu satysfakcjonującej sumy 350 tys.

Skontaktuj się z nami
Sukcesy

Zobacz inne nasze sukcesy