Nasze sprawy

80 tys. zł za śmierć babci w wypadku

Historia

W grudniu 2014 roku w wypadku komunikacyjnym niedaleko Rzeszowa śmierć poniosła Krystyna W., kobieta w podeszłym wieku, babcia Michała G. Została potrącona podczas wychodzenia z autobusu przez kierowcę auta osobowego, który nie zauważył kobiety.

Mimo że jechał on z niewielką prędkością, kolizja w przypadku starszej kobiety borykającej się z problemami zdrowotnymi skończyła się jej śmiercią.

O odszkodowanie w imieniu wnuczka Pani Krystyny, pod której opieką przebywał od kilku lat, wystąpił prawny opiekun chłopca.

Propozycja ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu sprawy Pani Krystyny zaproponowało wypłatę 25 tys. złotych odszkodowania dla Michała G. za utratę babci w wypadku komunikacyjnym.

Kwota ta jednak była niesatysfakcjonująca dla strony pokrzywdzonej, więc prawny opiekun chłopca zwrócił się o pomoc do Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym.

Uzyskane odszkodowanie

Praca doradców i prawników przyniosła wyniki w postaci 80 tys. złotych odszkodowania na rzecz wnuka zmarłej kobiety.

W tym przypadku nie była konieczna zewnętrzna interwencja oraz postępowanie sądowe, co znacząco skróciło czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego – argumenty przedstawione przez nasza kancelarię były wystarczające.

Skontaktuj się z nami
Sukcesy

Zobacz inne nasze sukcesy