Nasze sprawy

900 tys. zł za śmierć matki potrąconej przez auto

Historia

6 czerwca 2015 roku Pani Katarzyna P. została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierowcę samochodu osobowego, który nie udzielił pomocy poszkodowanej, a następnie uciekł z miejsca wypadku.

Pani Katarzyna doznała licznych obrażeń wewnętrznych, została przewieziona do szpitala, jednak tam zmarła.

Poszkodowana była wdową, która samotnie wychowywała dwójkę dzieci i w chwili wypadku była w drodze do przedszkola, skąd miała je odebrać.

Tego dnia osierociła dwoje małych dzieci, które już wcześniej straciły ojca.

Propozycja ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu sprawy Pani Katarzyny zaproponowało wypłatę 450 tys. złotych jej najbliższej rodzinie.

Kwota ta jednak była niesatysfakcjonująca dla prawnego opiekuna dzieci zmarłej kobiety, który zwrócił się w ich imieniu o pomoc do naszej kancelarii.

Uzyskane odszkodowanie

Doradcy i prawnicy PKPP dokładnie przeanalizowali sprawę Pani Katarzyny, zgromadzili niezbędną dokumentację oraz przygotowali odpowiednią strategię działania, która ostatecznie zaowocowała wypłatą 900 tys. złotych odszkodowania na rzecz osieroconych dzieci kobiety oraz najbliższej rodziny pani Katarzyny, która zajęła się dziećmi.

Sprawę udało się zakończyć pozytywnie bez konieczności wstępowania na drogę postępowania sądowego – Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało nasze argumenty oraz przygotowaną dokumentację za słuszną podstawę do wypłaty żądanego odszkodowania.

Skontaktuj się z nami
Sukcesy

Zobacz inne nasze sukcesy