Usługi

Wypadek w miejscu pracy

Osoby, które poniosły szkodę lub odniosły obrażenia ciała podczas wypadku zarówno w miejscu pracy, jak w drodze do lub z pracy mają prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy.

Nasi doradcy dokładnie analizują każdy przypadek stwierdzając, czy danej osobie przysługuje odszkodowanie, następnie podejmują odpowiednie działania w celu wyegzekwowania możliwie najwyższej kwoty.

 W przypadku zdarzenia w miejscu pracy prowadzimy sprawy w celu uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy:

  • za wypadek śmiertelny pracownika dla jego rodziny;
  • dla pracownika za uszkodzenie ciała;
  • dla pracownika za utracone zarobki;
  • uzyskiwanie renty dla pracownika.
Skontaktuj się z nami
wypadki przy pracy