Usługi

Wypadki w rolnictwie

Praca w gospodarstwie rolnym, jak wskazują statystyki, obfituje w różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje, które w konsekwencji mogą doprowadzić do okresowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu.

Osoby prowadzące działalność rolniczą narażone są na nieprzewidywalne zachowanie zwierząt hodowlanych, awarie maszyn rolniczych — to są typowe wypadki w trakcie prac rolniczych.

Poszkodowani w takich sytuacjach mają prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

W razie wypadku w gospodarstwie rolnym prowadzimy sprawy w celu uzyskania odszkodowania:

  • za uszkodzenia ciała rolnika i osób współpracujących przez maszyny rolnicze;
  • za nieszczęśliwe wypadki – upadki, złamania itp.;
  • za uszkodzenia ciała powstałe na skutek zachowania zwierząt.
Skontaktuj się z nami
Wypadki w rolnictwie