Nasze sprawy

20 tys. zł za złamaną rękę na chodniku

Historia

W styczniu 2014 roku Pani Eugenia K. złamała rękę podczas upadku na śliskiej powierzchni chodnika na krakowskim rynku.

Złamanie dotyczyło kości łokciowej i zgodnie z zaleceniem ortopedy ręka musiała zostać unieruchomiona na trzy tygodnie.

Codzienne funkcjonowanie Pani Eugenii zostało utrudnione, odczuwała ona ból oraz dyskomfort.

Propozycja ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu sprawy zaproponowało wypłatę 5 tys. złotych odszkodowania na rzecz Pani Eugenii, która jednak zwróciła się o pomoc w wyegzekwowaniu wyższego odszkodowania do Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym.

Uzyskane odszkodowanie

Doradcy i prawnicy naszej kancelarii wywalczyli ostatecznie wypłatę 20 tys. złotych za złamanie ręki podczas upadku na śliskiej powierzchni chodnika.

Sprawa nie wymagała wkroczenia na drogę sądową, po przedstawieniu odpowiedniej argumentacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło należne odszkodowanie Klientce kancelarii.

Skontaktuj się z nami
Sukcesy

Zobacz inne nasze sukcesy