Co się stało

Jak wybrać dobrą kancelarię i nie dać się oszukać?

Każdemu poszkodowanemu, który uległ wypadkowi nie ze swojej winy, przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody. Takie prawo mają również bliscy poszkodowanego, który poniósł śmierć w wyniku wypadku. Często wybór kancelarii odszkodowawczej jest dokonywany w trudnym momencie życia, takim jak np. żałoba, czas przygotowań do ceremonii pogrzebowej, a decyzja zapada pod wpływem namowy przedstawiciela takiej firmy. Na co trzeba zwrócić uwagę podczas pierwszej rozmowy z przedstawicielem? Co powinno znaleźć się w umowie? Jakie sztuczki stosują sprzedawcy? Jak poznać, że kancelaria jest uczciwa, a przede wszystkim kiedy powinna zapalić się czerwona lampka? Jak wybrać kancelarię odszkodowawczą i nie dać się oszukać? Poniżej rozwiewamy wątpliwości.  

Czy kancelaria odszkodowawcza i firma odszkodowawcza to to samo?

Przede wszystkim należy rozróżnić dwie rzeczy – kancelarię odszkodowawczą i firmę odszkodowawczą. Choć mogłoby się wydawać, że różnica jest tylko w nazewnictwie, to idzie za nią znaczna różnica w sposobie prowadzenia postępowań odszkodowawczych. Firmy odszkodowawcze co do zasady zajmują się jedynie uzyskiwaniem odszkodowań od ubezpieczycieli i nie prowadzą spraw karnych w zakresie innym niż w celu uzyskania odszkodowania. Kancelaria odszkodowawcza prowadzi zaś w imieniu klientów sprawy cywilne i karne na każdym etapie, do samego końca, mając dzięki temu możliwość uzyskania wyższej kwoty odszkodowania. Każdy poszkodowany ma wyznaczonego konkretnego adwokata, którego zna z imienia i nazwiska i któremu przekazuje stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie. Brak wyznaczonego pełnomocnika może świadczyć o tym, że firma odszkodowawcza nie ma odpowiedniego zaplecza prawnego i będzie dążyła do zawarcia szybkiej ugody z ubezpieczycielem. Jeżeli więc na umowie z firmą nie znajdzie się nazwisko pełnomocnika, powinna zapalić się nam pierwsza czerwona lampka. Może to oznaczać, że nie pracują w niej prawnicy, czyli reprezentowanie klienta przez kancelarię w sądzie nie będzie możliwe.

Jak powinno wyglądać dochodzenie odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą?

Odszkodowanie można uzyskać na dwa sposoby – poprzez zawarcie ugody z ubezpieczycielem lub na drodze postępowania sądowego. Zawarcie ugody zazwyczaj oznacza uzyskanie niższej kwoty niż jest ona możliwa do wywalczenia w sądzie. Jeżeli więc od razu po podpisaniu umowy firma namawia do podpisania ugody z ubezpieczycielem, nie argumentując tego inaczej niż czasem potrzebnym do uzyskania odszkodowania przed sądem, to powinna zapalić się kolejna czerwona lampka. Należy podkreślić, że zazwyczaj czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego wynosi ok. dwóch lat. Co ważne, zawarcie ugody z ubezpieczycielem zamyka możliwość uzyskania jakichkolwiek świadczeń w przyszłości, takich jak np. renta. Dobra kancelaria odszkodowawcza, której głównym celem jest pomoc klientom w uzyskaniu odszkodowania działa w następujący sposób:

 1. Na początku przeprowadzana jest bezpłatna analiza sprawy odszkodowawczej i szacowana jest kwota odszkodowania należnego poszkodowanym i ich bliskim.
 2. Kancelaria przedstawia umowę współpracy na jasnych i uczciwych warunkach, bez ukrytych kosztów i niejasnych zapisów. Podpisanie umowy z kancelarią i przekazanie jej stosownych upoważnień jest niezbędne.
 3. Specjaliści kancelarii odszkodowawczej analizują dokumentację znajdującą się w aktach sprawy.
 4. Kancelaria odszkodowawcza pomaga w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustala Towarzystwo Ubezpieczeń.
 5. Kancelaria przystępuje do negocjacji z ubezpieczycielem. Skuteczne dochodzenie odszkodowania polega na negocjowaniu kwoty odszkodowania za wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy czy wypadek na roli, nie na namawianiu klienta do szybkiej ugody!
 6. Jeżeli negocjacje nie są satysfakcjonujące, w imieniu klienta sprawa kierowana jest na drogę sądową. Dobra kancelaria odszkodowawcza reprezentuje klienta przed sądem na każdym etapie postępowania. Na drodze sądowej istnieje możliwość uzyskania odszkodowania w znacznie wyższej kwocie niż ta proponowana przez ubezpieczyciela.
 7. Następuje uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania i wypłata pieniędzy prosto na konto klienta.

Tak właśnie działa Polska Kancelaria Pomocy Poszkodowanym. Pomoc klientom w uzyskaniu odszkodowania to nasza misja. Wiedza i doświadczenie jakimi dysponujemy pozwala nam na skuteczne uzyskiwanie świadczeń dla naszych klientów, a doświadczona kadra odszkodowawcza gwarantuje przejrzystość całego procesu. Nasza kancelaria odszkodowawcza działa skutecznie i profesjonalnie.

By wybrać najlepszą kancelarię odszkodowawczą zwróć uwagę na to, gdzie następuje wypłata odszkodowania!

Bardzo ważne jest to, gdzie trafiają wywalczone pieniądze – czy od razu na konto poszkodowanego, czy najpierw na konto firmy odszkodowawczej. Uczciwa kancelaria powinna zaproponować jedno z dwóch rozwiązań: wypłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela od razu na konto klienta, a ten płaci kancelarii należną prowizję za pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub wypłatę przez ubezpieczyciela na konto klienta kwoty głównej, a na konto kancelarii – prowizji. Jedynie te dwa rozwiązania powinny być akceptowane przez klienta. Jeżeli firma zawiera w umowie zapis, że wypłata od ubezpieczyciela następuje najpierw na konto firmy odszkodowawczej, rodzi to potencjalne zagrożenie opóźnieniem w wypłacie pieniędzy na konto klienta lub nawet problem z ich wyegzekwowaniem. Dodatkowo niepokój może budzić zapis o czasie na wypłatę odszkodowania przez firmę na konto klienta.

Niektóre kancelarie stosują zasadę: wypłata następuje 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Pieniądze powinny znaleźć się na koncie klienta niezwłocznie i nie ma uzasadnienia do stosowania takich zapisów. Tak więc zapis w umowie, że wypłata pieniędzy przez ubezpieczyciela trafia na konto firmy odszkodowawczej, która następnie wypłaca je klientowi, oraz opóźnienie w ich wypłacie czy inne niedozwolone klauzule w umowach powinny zapalić kolejną czerwoną lampkę.

Koszt usług kancelarii - kiedy powinien niepokoić?

Kolejna istotna kwestia to prowizja, która nie powinna być ani rażąco wysoka, ani znacznie niższa niż stawki obowiązujące na rynku. Co do pierwszej kwestii – nie ma żadnej wątpliwości, jednak dlaczego zaniżona prowizja powinna zaniepokoić klienta? Znaczne zaniżanie stawki może świadczyć o tym, że firma nie ma zaplecza potrzebnego do skutecznego uzyskiwania odszkodowań na drodze postępowania sądowego, nie ponosząc kosztów, proponuje niską prowizję, by pozyskać klienta, a w kolejnym kroku wywalczyć szybką ugodę z ubezpieczycielem. Uczciwa kancelaria powinna wykazać, jakimi narzędziami dysponuje i jaki zakres czynności składa się na wysokość proponowanej prowizji. 

Jeżeli firma oferuje np. finansowanie kosztów leczenia, kosztów pogrzebu lub zaliczek, warto zwrócić uwagę na to, czy kwota wywalczonego odszkodowania nie zostanie o te koszty pomniejszona. Uczciwa kancelaria o zwrot tych kosztów przez ubezpieczyciela będzie walczyć równolegle z postępowaniem o odszkodowanie, nie zaniżając przy tym wysokości odszkodowań dla klienta. Należy na to zwrócić uwagę podczas czytania dokumentu jakim jest umowa.

Jakie są nieuczciwe praktyki kancelarii odszkodowawczych?

Przedstawiciele firm odszkodowawczych stosują wszelkiego rodzaju sztuczki, by pozyskać klienta. Do tych najbardziej kontrowersyjnych należy np. informowanie klienta, że działa się z polecenia prokuratora czy policji. Przedstawiciele okłamują w ten sposób poszkodowanych, ponieważ takie działanie jest niezgodne z prawem. Często firmy odszkodowawcze działają również pod przykrywką fundacji oferujących wsparcie psychologiczne w tym trudnym momencie. Zastanawiające powinno być również nagabywanie w domu. Jeżeli ktoś bez zapowiedzi pojawia się w domu poszkodowanego i przedstawia ofertę, można podejrzewać, że uzyskał dane adresowe w sposób nielegalny, a więc dane osobowe mogły zostać np. sprzedane. Wszelkie próby zastraszania czy sugerowania, że decyzję należy podjąć szybko, lub natarczywe telefony i nagabywanie źle świadczą o firmie. Takie zachowania są dyskwalifikujące, żadna uczciwa kancelaria nie działa w ten sposób. By wybrać skuteczną i odpowiedzialną kancelarię odszkodowawczą najlepiej jest bazować na sprawdzonych opiniach i poleceniach. Dobrze jest więc sprawdzić opinie klientów - to powinien być obowiązkowy krok w szukaniu rzetelnej i skutecznej firmy.

Warto też zapoznać się z tym, jakie rodzaje spraw odszkodowawczych prowadzi kancelaria i jakie sukcesy ma na koncie.
Sukcesy Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym

Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii odszkodowawczej?

 • Na umowie znajduje się nazwisko mecenasa, który jest pełnomocnikiem klienta. Świadczy to o tym, że posiada ona zaplecze kadrowe.
 • Wypłata odszkodowania następuje na konto klienta.
 • Kwota prowizji nie jest ani rażąco zaniżona, ani zawyżona i odpowiada standardom rynkowym.
 • Kancelaria odszkodowawcza reprezentuje klientów na każdym etapie sprawy i zachęca do wstąpienia na drogę sądową, a nie namawia do zawarcia szybkiej ugody na znacznie niższą kwotę niż można uzyskać.
 • Nie ma ukrytych kosztów, warunki umowy są czytelne, prowizje i opłaty ustalone z góry.
 • Kancelaria odszkodowawcza pozyskuje klientów w kulturalny sposób. Przedstawiciel nie nagabuje klienta, nie straszy go, nie sugeruje mu, że współpracuje z policją czy prokuraturą lub że dostał numer telefonu od sąsiada. Zamiast tego wykazuje się dużą empatią, zrozumieniem i kulturą osobistą. Sposób pozyskiwania klientów nie budzi podejrzeń.
 • Proces uzyskiwania odszkodowania jest przejrzysty, kontakt z kancelarią łatwy, a umowa napisana prostym językiem.

Aby mówić o uczciwej kancelarii odszkodowawczej, wszystkie powyższe wymogi muszą zostać spełnione, a przy jej wyborze nie ma mowy o kompromisach. Każdej kancelarii powinien przyświecać jeden cel – pomoc poszkodowanym. Osoby, które straciły bliskich na skutek nieszczęśliwych wypadków, muszą zostać otoczone szczególną opieką i czuć, że są w dobrych rękach. Możliwe jest to tylko pod skrzydłami kancelarii, która dysponuje zespołem prawników, zapleczem finansowym i przede wszystkim doświadczeniem i renomą.

Teraz już wiesz jak wybrać skuteczną kancelarię odszkodowawczą.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Przypadki

Inne wypadki losowe