Co się stało

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Każdy z pracowników, bez względu na wykonywany zawód, narażony jest na różnego rodzaju zdarzenia w miejscu pracy. Miałeś takie zdarzenie i nie wiesz, jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy? Jakie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy ci przysługują? Poniżej znajdziesz informacje o swoich prawach i możliwościach postępowania.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek przy pracy? Są dwie podstawowe drogi ubiegania się o to świadczenie: z ZUS oraz od pracodawcy lub ubezpieczyciela, z którym posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Każdemu ubezpieczonemu pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia za wypadek w pracy wypłacanego przez ZUS. Kwota takiego świadczenia od 1 kwietnia 2023 roku wynosi 1269 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Warto dodać, że wypadek w pracy może mieć miejsce zarówno w miejscu pracy jak i poza nim pod warunkiem, że poszkodowany wypełniał obowiązki służbowe.

By móc skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy należy pamiętać, że zdarzenie to musi zostać zgłoszone pracodawcy i powinna zostać stworzona notatka BHP. Jeżeli zdarzenie miało miejsce z wyłącznej winy pracownika nie będzie on mógł ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Nawet w takim przypadku, pracownik pozostanie jednak uprawniony do pobierania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%. Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy poszkodowany pracownik zmarł, o odszkodowanie z ZUS mogą ubiegać się rodzice, małżonek, dzieci, w tym własne, przysposobione, dzieci drugiego małżonka lub osoby przyjęte na wychowanie.

Dokumenty niezbędne do otrzymania odszkodowania za wypadek w pracy z ZUS takie jak wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zaświadczenie o stanie zdrowia, protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę należy złożyć do ZUS najpóźniej po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Decyzja zostaje wydana w ciągu 14 dni, a wypłata odszkodowania następuje zazwyczaj w ciągu 30 dni.

Jednocześnie poszkodowany pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy od ubezpieczyciela.

W tym celu najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która zadba o to, by odszkodowanie za wypadek w pracy nie zostało zaniżone przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Jak wygląda ubieganie się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy od ubezpieczyciela?

Nasza kancelaria w imieniu poszkodowanego pracownika występuje do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania za wypadek w pracy załączając niezbędne dokumenty. Jeżeli kwota odszkodowania zaproponowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń jest zaniżona, nasi prawnicy przystępują do negocjacji. Jeżeli wynegocjowana kwota w dalszym ciągu nie będzie satysfakcjonująca, na wniosek naszego klienta sprawę kierujemy do sądu. Odpowiednie poprowadzenie sprawy może skutkować o wiele wyższą kwotą odszkodowania za wypadek w pracy niż to zaproponowane przez ubezpieczyciela. Warto dodać, że poza odszkodowaniem można uzyskać również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb oraz utraconych widoków na przyszłość.

Nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy.

Przykładowa kwota uzyskanych dla naszych klientów:

Wykwalifikowany zespół prawników Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym wywalczy satysfakcjonujące odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy. Gwarantujemy przejrzyste warunki współpracy oraz indywidualne podejście. Zapraszamy do kontaktu w celu dokonania bezpłatnej analizy sprawy. Przeanalizujemy dokumenty i oszacujemy wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy.

Sprawdź opinie zadowolonych klientów: REFERENCJE.

Przypadki

Inne wypadki losowe