Co się stało

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – kiedy się należy?

Każda osoba, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i w jego wyniku stan zdrowia poszkodowanego uległ pogorszeniu ma prawo do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Jaka jest wysokość takiego odszkodowania? Jakie inne świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu przysługują poszkodowanemu? Poniżej najważniejsze informacje.

Według oficjalnej prawnej definicji uszczerbek na zdrowiu to naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu mające miejsce wskutek wypadku albo choroby. Rozróżnia się trwały uszczerbek na zdrowiu, o którym mówimy, gdy stan zdrowia poszkodowanego nie rokuje poprawy oraz długotrwały uszczerbek na zdrowiu, gdy mamy do czynienia z upośledzeniem organizmu przez czas dłuższy niż sześć miesięcy, ale rokuje się poprawę stanu zdrowia poszkodowanego. Do uszczerbku na zdrowiu może dojść w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy, wypadku komunikacyjnego, wypadku na roli, w wyniku działań osób trzecich, ale również bez ich udziału. Z kolei w Kodeksie Karnym istnieje rozróżnienie na lekki uszczerbek na zdrowiu (poniżej siedmiu dni), średni uszczerbek na zdrowiu (leczenie trwa powyżej siedmiu dni) oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu (kiedy mamy do czynienia z trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem organizmu).

Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu może być wypłacone z różnych źródeł w zależności od przyczyny wypadku:

 • jeżeli poszkodowany uległ wypadkowi w pracy przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u, a kwota odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wyliczana jest za każdy procent uszczerbku. Dodatkowo poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy lub ubezpieczyciela, z którym zawarł on umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Więcej o tym jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku w pracy tutaj: (link do tekstu "odszkodowanie za wypadek w pracy");
 • jeżeli poszkodowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu może ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy. Więcej o tym, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym tutaj: (link do tekstu "odszkodowanie za wypadek komunikacyjny");
 • jeżeli poszkodowany posiada polisę NNW, wtedy odszkodowanie może wypłacić ubezpieczyciel. W tym wypadku warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i sprawdzić, jakie zdarzenia ubezpieczyciel wyklucza.

  

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

W celu wypłaty odszkodowania należy zrobić zgłoszenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń poprzez złożenie wniosku o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wraz z pełną dokumentacją. Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania:

 • notatka BHP (przy wypadku w pracy) lub policyjna (przy wypadku komunikacyjnym),
 • dokumentacja medyczna - historia choroby, karta informacyjna z SOR-u, wypis ze szpitala,
 • rachunki za wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji,
 • skierowania do poradni specjalistycznych, zalecenia lekarskie,
 • zwolnienia lekarskie,
 • opinie specjalistów na temat stanu zdrowia,
 • wyroki sądu.

Dochodzenie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może być trudne. W celu skutecznego uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, jaką jest Polska Kancelaria Pomocy Poszkodowanym.

Jak działamy?

 1. Bezpłatnie analizujemy sprawę i szacujemy kwotę odszkodowania.
 2. Podpisujemy umowę na jasnych i uczciwych warunkach.
 3. Pomagamy w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, ustalamy Towarzystwo Ubezpieczeń.
 4. Występujemy do ubezpieczyciela - składamy wniosek o odszkodowanie.
 5. Negocjujemy kwotę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.
 6. W imieniu klienta kierujemy sprawę na drogę sądową, jeżeli ubezpieczyciel proponuje zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.
 7. Prowadzimy sprawy cywilne i karne na każdym etapie - reprezentujemy klientów w sądzie.
 8. Następuje decyzja i wypłata odszkodowania.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski - bezpłatnie dojeżdżamy do klienta. Zapewniamy przejrzystość działania dzięki możliwości monitorowania postępów w sprawie na platformie CRM stworzonej specjalnie dla naszych klientów. Stawiamy na jasne warunki współpracy. Mamy świadomość, że uzyskana kwota to często nieocenione wsparcie finansowe dla poszkodowanego - walczymy o najwyższe odszkodowania.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Wypłata zależy od złożoności procesu jego uzyskania. W założeniu zakład ubezpieczeń ma 30 dni na ustosunkowanie się do wniosku, a później 7 dni na wypłatę świadczenia. W przypadku gdy sprawa toczy się przed sądem czas się wydłuża, jednak warto czekać, ponieważ skutkuje to wypłatą wyższego odszkodowania.

Jakie inne świadczenia przysługują za doznany uszczerbek na zdrowiu?

Poza odszkodowaniem poszkodowany może uzyskać dodatkowo zadośćuczynienie, rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli poszkodowany ma trwały uszczerbek po wypadku, a także zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zwrot utraconych korzyści.

Ile wynosi wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielu czynników, jak np.:

 • czy jest to długotrwały uszczerbek na zdrowiu czy trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • stopień uszczerbku na zdrowiu;
 • jaki jest rodzaj uszczerbku (fizyczny lub psychiczny);
 • jakie konsekwencje dla poszkodowanego ma doznany uszczerbek;
 • jakie koszty poniósł poszkodowany w związku z doznaną szkodą.

Przykładowe kwoty odszkodowań wywalczonych przez naszą kancelarię:

Prawo do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu ma każdy poszkodowany w wyniku wypadku. Zachęcamy do kontaktu - nasi prawnicy chętnie pochylą się nad Państwa sprawą.

NAPISZ DO NAS

 

Przypadki

Inne wypadki losowe