Co się stało

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Jak je uzyskać?

Śmierć bliskiej osoby jest dramatycznym i niezwykle trudnym wydarzeniem w życiu. Poza aspektem emocjonalnym rodzina i bliscy zmarłej osoby borykają się często z problemami ekonomicznymi, ponieważ nierzadko osoba zmarła była jedynym lub głównym żywicielem rodziny, a jej śmierć przyczynia się do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej pozostałych jej członków. Należy więc pamiętać, że rodzina i bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o odszkodowanie za śmierć, zadośćuczynienie oraz inne świadczenia po śmierci bliskiej osoby. Poniżej zebraliśmy informacje komu przysługuje odszkodowanie za śmierć oraz inne świadczenia, od czego zależy wysokość odszkodowania oraz jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

 

Co to jest odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Odszkodowanie za śmierć to świadczenie pieniężne wypłacane jednorazowo rodzinie i bliskim zmarłej osoby. Świadczenie to wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest podmiot odpowiedzialny za poniesioną śmierć. Warto podkreślić, że odszkodowanie za śmierć wypłacane jest w przypadku śmierci poniesionej na skutek wypadków, takich jak:

 • wypadek w pracy,
 • wypadek komunikacyjny,
 • wypadek w gospodarstwie rolnym,
 • błąd medyczny.

Odszkodowanie jest świadczeniem, które ma pomóc rodzinie i bliskim zmarłego wrócić do równowagi finansowej i pozwolić na wyrównanie strat materialnych, a więc wiąże się bezpośrednio ze stratami finansowymi i majątkowymi, jakie wnioskodawca poniósł w wyniku śmierci osoby bliskiej. Warto podkreślić, że śmierć nie musiała nastąpić od razu, ale również po nieudanym leczeniu na skutek wypadku.

Co to jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Zadośćuczynienie, choć najczęściej używane jako synonim do pojęcia odszkodowanie, w prawie określane jest jako świadczenie mające na celu zrekompensowanie strat emocjonalnych poniesionych w wyniku śmierci osoby bliskiej takich, jak np. zerwanie więzi rodzinnych, poczucie żalu, krzywdy, tęsknoty, psychiczne i fizyczne cierpienia. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, podobnie jak odszkodowanie za śmierć, jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym i uzyskuje się je tak samo, jak w przypadku odszkodowań, a istotną różnicą w jego uzyskaniu jest sposób argumentacji i wykazania poniesionych strat emocjonalnych.

Kto może się starać o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Według Kodeksu Cywilnego, odszkodowanie za śmierć przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej, nie definiuje jednak wprost, kto jest najbliższym członkiem. Praktyka uzyskiwania odszkodowań za śmierć pokazuje jednak, że o odszkodowanie mogą ubiegać się:

 • mąż/żona,
 • dzieci - własne, adoptowane, przyjęte na wychowanie,
 • rodzice,
 • rodzeństwo,
 • a także osoby, które formalnie nie są członkami rodziny zmarłego, ale pozostawały w nim w silnych relacjach emocjonalnych - o odszkodowanie za śmierć może więc ubiegać się również np. konkubent/konkubina.

Można więc ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny, tj. śmierć matki, śmierć dziecka, śmierć małżonka, śmierć rodzica, ale również za śmierć osoby, z którą nie łączą nas więzy formalne. Ważne, by zgromadzić i przedstawić niepodważalne dowody na istnienie takich więzi - mogą to być np. wspólne zdjęcia, umowy kredytowe, dokumenty potwierdzające posiadanie wspólnych rzeczy oraz wiele więcej. Profesjonalna firma odszkodowawcza doradzi, co wskazać w uzasadnieniu do wniosku o wypłatę jednorazowego zadośćuczynienia. Ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć mogą te same osoby, które zostały wskazane powyżej.

Ważne - odszkodowanie przysługuje najbliższym wyłącznie, jeżeli zmarły nie był winny wypadku, w wyniku którego poniósł śmierć.

Jeżeli zmarły był np. sprawcą wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego zginął, Towarzystwo Ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania za śmierć. Wyjątek stanowią tu umowy ubezpieczenia dobrowolnie zawarte przez poszkodowanego. W przypadku przyczynienia się do wypadku przez osobę zmarłą wysokość odszkodowania może zostać obniżona.

Inaczej jest jedynie w przypadku wypadku z udziałem pieszego, za którą w przypadku śmiertelnego potrącenia, właściciel pojazdu odpowiada na zasadzie „ryzyka”. Wtedy, nawet pomimo winy pieszego, możliwe jest uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty na rzecz najbliższych.

Tak czy inaczej, jeżeli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć to w uzasadnieniu musi wykazać, z jakiego powodu odmawia wypłaty, a wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji. Warto w tym miejscu skorzystać z pomocy Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym.

Jak uzyskać odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej?

W celu uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić się do ubezpieczyciela, z którym umowę ma podmiot odpowiedzialny za śmierć zmarłego. Gdy śmierć miała miejsce w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie to ubezpieczyciel OC pojazdu sprawcy wypadku. W przypadku śmierci na roli odszkodowanie wypłaca KRUS, w przypadku śmierci w wyniku wypadku w pracy – ZUS oraz ubezpieczyciel, z którym podpisał umowę pracodawca lub w przypadku braku takiego ubezpieczenia - sam pracodawca.

Należy pamiętać, że postępowanie może okazać się długie i żmudne, a walka z ubezpieczycielem nierówna. W celu szybkiego i skutecznego uzyskania odszkodowania najlepiej udać się do profesjonalnej firmy odszkodowawczej, jaką jest Polska Kancelaria Pomocy Poszkodowanym, która działa na terenie całej Polski.

Żeby upewnić się, czy chcą Państwo skorzystać z naszych usług zachęcamy do kontaktu - bezpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę.

Oto jak działamy:

 1. Bezpłatnie i bez zobowiązań analizujemy sprawę.
 2. Szacujemy wysokość odszkodowania.
 3. Pomagamy w ustaleniu podmiotów odpowiedzialnych za szkodę.
 4. Pomagamy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji.
 5. Analizujemy dokumenty karne w sprawie przeciwko sprawcy wypadku.
 6. Występujemy do podmiotu odpowiedzialnego z wnioskiem o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.
 7. Negocjujemy kwotę w przypadku jej zaniżenia.
 8. Na wniosek klienta kierujemy sprawę do sądu.
 9. Prowadzimy sprawy cywilne i karne na każdym etapie postępowania.
 10. Nasze wynagrodzenie to indywidualnie ustalany procent od wywalczonego odszkodowania - do tego czasu nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z uzyskaniem odszkodowania.
 11. Na każdym etapie gwarantujemy wsparcie i zapewniamy monitoring naszych działań - współpraca jest przejrzysta.

NAPISZ DO NAS

Jakie są niezbędne dokumenty?

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury uzyskiwania odszkodowania to:

 1. Akt zgonu.
 2. Dokumentacja z miejsca wypadku, np. notatka policji, notatka BHP i in.
 3. Dokumenty potwierdzające relacje zmarłego i osoby wnioskującej.
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach zmarłego.
 5. Wyroki sądowe, dokumenty potwierdzające, kto był sprawcą wypadku.

Dokładna lista dokumentów jest przekazywana przez naszych mecenasów w momencie podjęcia współpracy.

Jaka jest wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej?

Kwoty wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeń są różne i sięgają od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Od czego zależy wysokość odszkodowania? Znaczenie przy szacowaniu odszkodowania mają czynniki, takie jak:

 • wiek zmarłej osoby,
 • wiek bliskich osób pozostałych przy życiu - np. wiek współmałżonka, osieroconych dzieci czy rodziców;
 • wysokość zarobków zmarłej osoby,
 • wkład, jaki zmarła osoba miała w budżet rodzinny,
 • stopień zażyłości relacji ze zmarłym,
 • stopień pokrewieństwa,
 • stan zdrowia osób wnioskujących o odszkodowanie,
 • warunki bytowe wnioskujących,
 • rozmiar krzywdy poniesionej w wyniku śmierci bliskiej osoby.

Powyższe czynniki nie są jedynymi, jakie bierze się pod uwagę przy ocenie wysokości należnego odszkodowania. Istnieje wiele innych czynników mogących mieć istotne znaczenie - kluczowe jest ich znalezienie, zidentyfikowanie, odpowiednie opisanie i udowodnienie. Nieoceniona jest przy tym pomoc specjalistów do spraw odszkodowań.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi kwotami wywalczonych przez nas odszkodowań:

Ile trwa dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych?

Czas uzyskiwania odszkodowania zależy od tego, ile czynności należy w tym celu wykonać. Co do zasady ubezpieczyciel ma 30 dni na odniesienie się do wniosku o wypłatę odszkodowania. Jeżeli klient akceptuje kwotę zaproponowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń, sprawa może zostać zamknięta w ciągu miesiąca. Należy jednak zaznaczyć, że znaczna część przypadków wymaga negocjowania wyższej kwoty z ubezpieczycielem lub skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co wydłuża proces uzyskiwania odszkodowania, ale też niemal zawsze gwarantuje wypłatę znacznie wyższej kwoty niż ta zaproponowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na pierwszym etapie postępowania.

Inne świadczenia po śmierci - jakie?

Poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem za śmierć osoby bliskiej można ubiegać się o takie świadczenia, jak:

 • zwrot poniesionych kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów pogrzebu

Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji. 

NAPISZ DO NAS

 

Przypadki

Inne wypadki losowe